Devster är ett seniort konsultbolag
med fokus på att leverera kvalitetslösningar inom systemutveckling och systemintegration.

Vi har många års erfarenhet av IT-branchen och brinner för tekniken.
Detta innebär att vi alltid är uppdaterade på vad som är möjligt och att vi lyckas få jobba i riktigt utmanande och roliga projekt.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss på Devster så kontakta Magnus Brodin på 0733 347 908 eller magnus.brodin@devster.se

Om oss

Vi har som mål att våra anställda ständigt skall utvecklas och att det alltid skall vara riktigt roligt att gå till jobbet. Vi är måna om att vårt interna klimat ska skapa goda förutsättningar för kompetensutveckling och vi är måna om att våra anställda skall ha en bra balans mellan jobb och fritid.

Systemutveckling

Inom systemutveckling har vi vår huvudkompetens inom Java och Microsoft .Net. Vi har expertis i hela kedjan från gränssnitt till applikationsservrar och databaser. Vi har jobbat med mängder av olika tekniker och produkter. Vi är väl förtrogna med olika metodiker och agila metoder har varit de som vi arbetat mest med under se senaste åren. Vi har stor efarenhet hur en mordern utvecklingsmiljö skall se ut för att fungera på bästa sätt. Rollerna vi oftast har hos våra kunder är systemutvecklare, huvudutvecklare och systemarkitekt.

Systemintegration

Vår stora kunskap inom området systemintegration gör oss speciella. Vi har många av Sveriges och Nordens största och mest framgångsrika bolag i vår kundportfölj och har jobbat med alla ledande integrationsplattformar. Vi har även arbetat med många av de open source produkter som finns (Som t.ex Mule). När vi konsultar inom systemintegration gör vi det både med vår hands-on kunskap och med vår kunskap inom arkitektur och ledarskap.